home               historie                (ver)bouw               gebruik                kerklaan                uit de oude doos                contact  

 

 

Kerklaan door de jaren heen

(Historische kaarten Kerklaan)

Bij raadsbesluit van 28 oktober 1938 nr. 13 is het straatnamenplan vastgesteld, de Kerklaan kreeg toen officieel haar naam. De verbindingsweg tussen Stationsstraat en de Dr. Holtropstraat (voorheen Telgterweg) had in de volksmond al vaak de naam Kerkweg of Kerklaan. Ook heeft in dat jaar een wijziging van de huisnummering in het dorp Ermelo en aangrenzende buurtschappen plaatsgevonden. Ieder huis of gebouw werd genummerd. Voorheen werden de huizen of gebouwen genummerd in een wijk. Iedere wijk had zijn eigen letter. De Kerklaan lag in wijk Ab.


rond 1909


1916

Zoals in het straatnamenboek 'De straat waarin u woont' valt te lezen is het duidelijk dat deze weg haar naam heeft te danken aan de Immanuëlkerk op de hoek met de Stationsstraat. Dit gedeelte van het dorp is aan het begin van de 20e eeuw ontstaan door de vestiging van psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk en het door dit ziekenhuis gehanteerde systeem van gezinsverpleging. Hierbij werden patiënten onder toezicht van Veldwijk in particuliere woningen gehuisvest en verpleegd.


1954

De tegenwoordige Kerklaan is de afgelopen ruim 100 jaar ontwikkeld van een smalle kale weg met fraaie vrijstaande woningen en ruime tuinen via een klinkerweg met veel groen aan beide zijden naar een winkelstraat. In 1971 kreeg de Kerklaan riolering en werd het een bredere asfaltweg met trottoirs. Enkele woonhuizen verdwenen en maakten plaats voor appartementen en kantoren. Gelukkig zijn de oorspronkelijke woonhuizen met de huisnummers 7, 9, 19, 20 en 21, gebouwd in de periode 1900-1915, behouden en inmiddels op de lijst gemeentelijke monumenten geplaatst. De kerk werd gebouwd in 1899, de 37 meter hoge toren volgde in 1921.

   
1925                                                                   1956

Winkels

De Kerklaan kende een gevarieerd en florerend winkelbestand. Een greep uit de rijke historie: Zo waren er op nr. 2 Drogisterij Van Slooten (1937-1981) en van 1982 tot de sloop in 1993 een handel in tweedehands televisies; nr. 5 Geschenkenhuis De Witte Heide van A. van der Velde (1957-1983) en vanaf 1983 diverse andere winkels; nr. 8 Galanterieënwinkel van de weduwe A. Schaftenaar, sinds 1958 Maarseveen’s woninginrichting; in 2002 nam Jaap Dijks de winkel over en werd het in 2004 Vivante Maarseveen. Sinds 2008 kreeg het enkele andere gebruikers en in 2011 is een grondige verbouwing uitgevoerd. Nr. 14 vanaf 1970 Benzinestation en garagebedrijf A. van Noort & Zn. en later tot de sloop diverse winkeltjes zoals het kledingwinkeltje van Betsy Van Pijkeren, nr. 15 de groentewinkel van H. Terpstra later de Vitaminebron van B. Bleijenberg die er een groentehal bij liet bouwen en vanaf 1994 tot de sloop D. van Willigen en op nr. 18 het woon-/winkelpand Wijnhandel en slijterij B. de Groot, later kreeg de winkelruimte een andere functie.


vlnr. de heren Maarseveen, Van Noort, Van der Velde, Wiggers, Bleijenberg en De Groot


vanuit de Stationsstraat, rechts drogisterij Van Slooten (1970)


vanuit de Dr.Holtropstraat, rechts pension Bijker (nu Buxus)  (1970)

School

Op 7 december 1888 werd in de tegenwoordige Kerklaan de Christelijke Nationale School in de houten hulpkerk in gebruik genomen door de Vereniging Scholen met den Bijbel. Als eerste hoofd werd de heer J. de Vries benoemd. Er zaten toen 43 leerlingen op de school, de heer De Vries was de enige onderwijzer. Op 3 september 1900 kwam het door architect Knevel ontworpen nieuwe schoolgebouw in gebruik. In 1911 werd de sinds 1908 als onderwijzer bij de school werkzame  A. van Ramshorst hoofdonderwijzer, hij liet in 1912 het woonhuis Kerklaan 7 bouwen. Van Ramshorst bleef 30 jaar hoofdonderwijzer en werd opgevolgd door de heer F. Venema op 1 oktober 1941. Op 5 oktober 1944 wordt de school gevorderd voor geëvacueerde patiënten van de psychiatrische inrichting 'Wolfheze' te Wolfheze, de school is o.a. vanwege gebrek aan stookmateriaal en opvang niet te gebruiken tot na de bevrijding. Van de heer Venema werd op 6 januari 1956 afscheid genomen als hoofd van de school, deze telde toen 276 leerlingen.


Hulpkerk

De heer J. Beerda volgde de heer Venema in 1956 op. In december 1963 werd op de percelen Kerklaan 1 en 3 de nieuwe school 'De Wegwijzer' in gebruik genomen, de officiële opening volgde op 28 januari 1964. Op 1 januari 1970 wordt de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Ermelo opgericht. De vereniging Scholen met de Bijbel draagt 'De Wegwijzer' per 17 februari 1972 over aan deze stichting. Per 27 juni 1974 werd de stichting een vereniging.

Op 1 augustus 1972 werd de heer K.K. van der Meer hoofd van de school. Na terugloop van het aantal leerlingen werd de school op 1 augustus 1985 gesloten en kreeg een andere functie, eerst nog wel met een onderwijsbestemming. In 1994 begon een activiteitencentrum, het gebouw behield de naam 'De Wegwijzer'. Sinds 2009 is het in gebruik als gezondheidscentrum 'De Witte Pauw'. Komende jaren zullen plannen voor nieuwbouw en herinrichting verder worden ontwikkeld.

 
 voormalige school 'De Wegwijzer', nu gezondheidscentrum (2010)

 

 

 historische kaarten Kerklaan